is now

Muninsight

Customer demand has made us focus on the US energy market. And due to customers arriving from other parts of Northern Europe, we no longer focus solely on Danish customers. For those reasons, the name Boston Denmark Partnerships no longer applies, and so we have a new website: Muninsight

En morsingbo i USA

 

Palle Pedersen er en morsingbo, der efter at have læst på DTU rykkede teltpælene op og flyttede til Boston. Her blev han gift og fik børn, og han har siden været med til at starte ca. et nyt firma hvert år. Han har derfor masser af erfaring med hvad der kan gå godt og hvad der kan gå galt. Det er nok især det sidste man kan lære noget af.

 

I 2000 var Palle med til at starte et firma, der ikke blev til noget. Det hed Wallaware (walla er et Hindi ord der betyder noget i stil med hjælper), og det tilbød tidlige mobilapplikationer omkring SMS. For 10 år siden var der endnu intet der hed apps til mobiltelefoner, så det virkede som fremtidsmusik. Teknisk set bestod det hovedsageligt af software, der sad inde i mobilnetværket og routede beskeden til den rette adresse. Det lykkedes for Wallaware at få store kunder så som Telenor, et stort russisk ICT firma og CellularOne i USA. Men mobilområdet udviklede sig meget hurtigt, og for at klare sig på markedet var man pisket til at fokusere og løbe stærkt. Ligesom der var brug for yderligere investeringer, kom terrorangrebet den 11. september. Og for at det ikke var slemt nok, havde firmaets hovedinvestor kontor på 104. etage af World Trade Center, og blev dræbt under terrorangrebet.

 

Black Duck er til gengæld et succesrigt firma. Det begyndte i 2003 med uformelle møder i en Starbucks i byen Brookline, en naboby til Boston. På det tidspunkt var det ved at gå op for firmaledere, at et firmas software var stykket sammen af mange forskellige dele fra mange forskellige steder, bl.a. også Open Source software. Ophavsretten til softwaren kunne være kompliceret og kunne føre til vanskeligheder i fremtiden. Med andre ord, et firmas portefølje af ophavsrettigheder var også noget, der burde styres. Black Duck tilbød en platform til det. En del bestod af spiders (edderkopper), der kravlede rundt på internettet og fandt programkoder som kunne sammenlignes med ens egen programkode. En anden bestod i at identificere potentielle problemer mht. både sikkerhed og ophavsret. Black Duck rejste $40M i venture capital og har siden haft stor succes, således at firmaet nu har ca. 80% af markedet og ifølge hjemmesiden, ”a fast-growing customer base including some of the largest companies in the world and approximately 40 percent annualized sales growth for the past three years”.

 

I denne sammenhæng kan det være interessant at overveje, hvilke muligheder der opstår ved at være placeret i en by med kritisk masse. Hvis f.eks. BlackDuck havde været startet på Mors, ville firmaet have haft mindre kontakt til store kunder og Open Source miljøet. Det ville også have været vanskeligere at rekruttere eksperter i store databaser og salgsfolk det kender kanalerne til store kunder a la Bank of America. Og det ville endvidere have været vanskeligere at få advokatbistand med forståelse for global ophavret. I sidste ende er der nok kun to steder i verden, hvor al denne ekspertise findes: Silicon Valley og Boston. Og ikke mindst er venture capital ikke jævnt fordelt kloden rundt, og Black Duck fandt de første investorer i Bostonområdet: General Catalyst, Fidelity Ventures, og Red Hat.

 

Og man bør heller ikke undervurdere muligheden af at få uformel kontakt til eksperter. I Bostonområdet er der grupper der mødes ugentligt eller månedligt for at diskutere jQuery, Java, .NET, Drupal, Ruby on Rails, iOS, Android, mySQL, or PostGresQL. I flere tilfælde deltager opfinderne af softwaren selv. Det at kunne få svar på spørgsmål og input fra andres erfaring er guld værd. Denne form for uformel kontakt er nok allervigtigst indenfor software, men ikke udelukkende der. Eksempelvis kan man nævne inbound marketing, noget de fleste opstartsfirmaer har behov for. Også her kan de helt store tænkere findes i snak med startups over et glas øl eller en kop kaffe på de lokale etablissementer.

 

5
Average: 5 (2 votes)
Your rating: None
bare gore mig vide

bare gore mig vide

Posted by Anonymous on Wed, 11/06/2013 - 15:22
bare gore mig vide

bare gore mig vide

Posted by Anonymous on Wed, 11/06/2013 - 15:22