is now

Muninsight

Customer demand has made us focus on the US energy market. And due to customers arriving from other parts of Northern Europe, we no longer focus solely on Danish customers. For those reasons, the name Boston Denmark Partnerships no longer applies, and so we have a new website: Muninsight

Mellemmænds rolle i USA

Mellemmænd vil forsvinde, hvis ikke de skaber værdi for begge parter, der bringes sammen. Dette kan ses med al tydelighed i e-handel, hvor kunder og udbydere kan finde hinanden uden større vanskeligheder.

 

Men når mellemmanden skaber værdi for begge parter, er de ikke interesserede i at han eller hun elimineres. Ebay, f.eks. bringer udbud og efterspørgsel sammen, men står også inde for sælgerens troværdighed. 

Fundamentalt set absorberer mellemmænd risiko. I Ebays tilfælde ved at give garanti for gode hensigter. Hvis det drejer sig om en transaktion på tværs af lande og kulturer, kan mellemmanden også absorbere risikoen ved dårlig kommunikation og direkte misforståelser. En mellemmand øger altså sandsynligheden for en succesrig transaktion. 

Indenfor Danmarks grænser er der sjældent behov for mellemmænd. Men dette ændrer sig, så snart danske firmaer eksporterer. Jo færre gode venner, bekendte og kolleger kender til det nye marked, desto mere risiko er der, og desto større bliver behovet for mellemmænd.  Det er også derfor at CBS tilbyder et valgfag, der hedder Distribution og mellemmænd i Europa (http://www.cbs.dk/content/view/full/108278). 

Hvilken værdi tilbyder Boston Denmark Partnerships danske firmaer – lad os sige start-up firmaer, der vil ekspandere på det amerikanske marked? Som nye firmaer, kan de knapt låne sig til pengene, der skal bruges til salg og marketing. De bliver nødt til at finde risikovillig kapital. Den findes næppe i Danmark, men der er så sandelig også fordele ved at samarbejde med et Boston-baseret venture capital firma. Udover kapitalen har de også erfaring og et netværk af gode kontakter. 

Problemet er bare, at man ikke bare kan søge på internettet og så ringe til VC-firmaerne. De får nemlig til hverdag alt for mange efterspørgsler til at de kan undersøge ethvert projekt nøje. De tiltrækker naturligvis firmaer, som lyset tiltrækker fluer. Her er det så, at Boston Denmark Partnerships kan hjælpe. Ved at finde de rigtige danske firmaer, og kun sende dem videre, der har en chance for at blive investeret i, kan vi gøre livet nemmere for investorerne. Når en VC stoler på os, kan vi så få de rigtige danske firmaer foran i køen. Man kan sige, at vi foretager den tidlige due diligence. 

I princippet kunne ethvert dansk firma sende folk til Boston og Silicon Valley, netværke og lære investorerne at kende. Det tager bare lang tid. Man skal gå til rigtigt mange networking events, før man begynder at blive kendt i de rigtige kredse. Så det er mere effektivt for danske firmaer at outsource dette arbejde.  

Boston Denmark Partnerships' partnere har arbejdet i USA i en årrække og forstår som sådan dynamikken i USA og dermed hvordan danske firmaer får succes i USA.

Få en gratis oversigt: Hvordan passer USAs mellemmænd ind i din industri?

Hvilke slags mellemmænd findes der i USA lige præcis i din branche? Boston Denmark Partnerships tilbyder hermed danske virksomheder et hurtigt overblik over vilkårene inden for deres specifikke industri.

Indsæt firmanavn og web-side URL ovenfor. Anden relevant information kan også udfyldes.

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.